march 8, 2014 – week 2 of the gardening class

Today in the gardening class, we talked about environment, what it means, and about the importance of the environment for Haiti. After we organized an art course when the kids drew some plants and animals which is part of the environement. Each child made ​​a drawing and talked about what they put into their drawing and what it repressents for them, just to see what they understood about the class. At the end of the course, the children watered what they had planted in the first class.

 

Jodi a pou klas jaden an nou pale de anvironman ,kisa anvironman an ye ,tou sa ki fe pati anvironman e ki enpostans yo genyen pou peyi a . Apre nou fe yon bel kou desen avek timoun yo,ki baze sou anvironman an. Chak timoun te fe yon desen e pale de sa yo te mete nan desen yo a , jis pou we ke yo byen konprann klas la. Epi nou te fe timoun yo rouze . 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Leave a Reply